Banners slider

slider

Inschrijven

De inschrijving voor een Deltacombi-wedstrijd is geopend 2 weken voor de combi of direct nadat de vorige combi is gevaren.
Digitaal inschrijven tot zaterdag avond 18.00 uur voor de combi.
Later inschrijven kan wel, maar dan aan de wedstrijdbalie op zondagochtend.
Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per combi.
Voorlopig zal dit bedrag nog contant worden geïnd bij het melden aan de wedstrijdbalie op de dag van de combi.

Inschrijving geopend voor: