Banners slider

slider

Inschrijven

De inschrijving voor een Deltacombi-wedstrijd is geopend 2 weken voor de combi of direct nadat de vorige combi is gevaren.

let op: afwijkende inschrijfvoorwaarden:
Digitaal inschrijven tot zaterdagmiddag 12:00 uur voor de combi.
Later inschrijven kan niet, ook niet op de wedstrijddag. Dit in verband met het maximaal aantal deelnemers en Corona-maatregelen die getroffen moeten worden!

Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per combi.
Dit bedrag zal worden geïnd bij het melden aan de wedstrijdbalie op de dag van de combi. (Let op: Combi Arne alleen Pinnen!): 

Inschrijving geopend voor: