Banners slider

slider

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING 

De Delta Combi wordt georganiseerd door de Jeugdcommissie Regio Deltawateren, in deze verklaring zal gesproken worden over Delta Combi, maar hiermee wordt dus ook de Jeugdcommissie Regio Deltawateren bedoeld.

De Delta Combi hecht waarde aan zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Met het doorgeven van uw contactgegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon.

De Delta Combi verwerkt persoonsgegevens:

  • Op basis van toestemming van de betrokken persoon, bijv. gegevens die volledig vrijwillig doorgegeven worden via onze website, via telefoon, e-mail of op enige andere manier.
  • Indien dat vereist is voor de uitvoering van een overeenkomst, verwerking van uitslagen van evenementen of koppelingen met (sport)bonden.
  • Indien het noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • Indien noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

De Delta Combi verwerkt de gegevens uitsluitend voor het doel dat wordt opgegeven op het moment dat de informatie verzameld wordt, deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor die informatie gebruikt wordt en om aan onze verplichtingen in het kader van andere wetten te voldoen, en deze gegevens worden op een juiste manier bewaard en beveiligd.

De Delta Combi geeft uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht onthult de Delta Combi slechts de persoonsgegevens die nodig zijn om hun dienst te verlenen en sluit de Delta Combi een verwerkersovereenkomst waarin wordt bepaald dat ze uw informatie veilig en vertrouwd moeten houden en deze niet mogen gebruiken op een manier die niet overeenstemt met de specifieke instructies van de Delta Combi.

De AVG geeft u het recht uw toestemming in te trekken, om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar info@deltacombi.nl.

De Delta Combi verbetert de technische werking en het gebruiksgemak van haar website door middel van technische en functionele cookies. U kunt cookies uitschakelen door uw browservoorkeuren in te stellen. Als u een cookie weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Op de website van de Delta Combi staan een aantal links naar andere organisaties. De Delta Combi draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang van deze partijen met uw persoonsgegevens. Zie hiervoor de website van de desbetreffende organisaties.

Voor evenementen maakt de Delta Combi gebruik van systemen voor bijvoorbeeld communicatie met deelnemers en het verwerken van uitslagen. Deze systemen maken ook gebruik van cookies zoals hierboven beschreven. Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in uw persoonlijke profiel van deze systemen bent u zelf verantwoordelijk.

Door deel te nemen aan een evenement, geeft u de organisatie (Delta Combi) en evenutele sponsors automatisch het eeuwigdurende recht om foto-, video- en en audio opnames van (deelnemers van) het evenement te maken, gebruiken en weer te geven. Dit vanaf de start van het evenement, tot het einde, zonder compensatie.

Als er wijzigingen optreden in de wet, die gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan zal de Delta Combi deze privacy verklaring aanpassen en dat melden op de website.

Terneuzen, 11 juni 2018